Schola

Schola przy sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w
Brdowie działa od 2007 roku. Została założona przez
ówczesnego katechetę, dzisiaj Proboszcza parafii i Przeora
Klasztoru o. Waldemara Pastusiaka. Do scholi należą
dziewczynki ze szkoły podstawowej oraz młodzież z
gimnazjum i liceum. Swoim śpiewem ubogacają niedzielną
Mszę św. dla dzieci o godz. 10.00, bo wiedzą, że każdy kto
śpiewa ten dwa razy się modli. Chętne dziewczęta zapraszamy
na próby które odbywają się co tydzień w sobotę o godz. 14.00.